TjÄnster

Pris

Pris bestäms utifrån uppdragets omfattning och innehåll. Då psykologutredningar i allmänhet räknas som hälso- och sjukvård är dessa i de flesta fall sedan 2011 momsbefriade. Privatpersoner som anlitar mig betalar vanligtvis hela kostnaden själv då Försäkringskassans högkostnadsskydd inte gäller.

Konsultation & Handledning

Jag erbjuder konsultation och handledning till skolpersonal, behandlingshem, familjehem, kontaktfamiljer eller andra som önskar stöd i hur man bemöter barn med exempelvis neuropsykiatrisk problematik, hjärnskada eller med andra kognitiva eller beteendemässiga svårigheter. Jag kan också erbjuda en ”second-opinion” på genomförda psykologutredningar.

Utvärdering

Jag kan hjälpa till med upplägg, genomförande och dataanalys för en utvärdering av projekt eller en verksamhet.