Neuropsykologiska utredningar

Neuronträd

Neuropsykologi definieras ofta som sambandet mellan hjärna och beteende. Vid en neuropsykologisk utredning undersöks de funktioner som direkt eller indirekt ligger till grund för individens beteende.

En neuropsykologisk utredning kan göras då man önskar en djupare förståelse för hur hjärnans funktioner påverkar individens beteende. Detta kan exempelvis vara aktuellt då man vill undersöka omfattningen av en medfödd eller förvärvad hjärnskada. Det gäller också vid utvecklingsrelaterade avvikelser i form av olika syndrom eller vid neuropsykiatriska diagnoser.

En neuropsykologisk utredning görs oftast i kombination med en så kallad Basutredning. I den neuropsykologiska utredningen används test som avser att mäta eller kartlägga mer specifika funktioner i hjärnan, som t ex visuell perception, minnesfunktioner eller exekutiva funktioner.