Green Tree
Loading...

Om mig

Robert Hammar

Jag har arbetat som psykolog sedan 1998 och har större delen av min yrkeskarriär arbetat inom skolans verksamhetsområde. Jag har sedan tidigare även erfarenhet av flyktingpsykiatri samt utredning och behandling inom vuxenpsykiatrin. Sedan 2006 har jag arbetat deltid som psykologkonsult.

Min grundutbildning genomfördes vid Lunds universitet och jag är legitimerad psykolog sedan 1999. Jag har därefter vidareutbildat mig till specialist i klinisk psykologi med inriktningen neuropsykologi. Jag har specialistbehörighet sedan 2011.

Jag har lång erfarenhet av utredningar med ett brett spektrum av frågeställningar. Har även arbetat med handledning, utvärdering och metodutveckling. Min grundutbildning är utifrån psykodynamisk teori, men jag har även gått kurser i kognitiv beteendeterapi.