Inlärningssvårigheter

Genom en Basutredning kan man undersöka begåvningsnivå och begåvningsprofil hos en individ. En Basutredning är bra för att kartlägga inlärningsförmåga hos barn i förskola och skola. Den kan även användas för att se vilka kognitiva förutsättningar en individ har för att klara av de krav som ställs för ett visst sorts arbete.

Genom Basutredningen får man fram svar om vad som är individens kognitiva styrkor och svagheter. Därigenom kan man också se om någon har generella eller specifika inlärningssvårigheter. På så vis kan bland annat en frågeställning om utvecklingsstörning besvaras.