Green Tree

Dyskalkyli

Huvud

Enligt diagnosmanualen DSM-IV definieras räknesvårigheter (dyskalkyli) som att räkneförmågan är klart under den förväntade nivån för personer i samma ålder, med motsvarande intelligensnivå och åldersrelevant utbildning.

Det finns i praktiken mer funktionella svårigheter som är vanligt förekommande vid dyskalkyli. Detta kan till exempel handla om svårigheter att plocka fram matematisk kunskap, automatisera multiplikationstabeller, tillämpa låneregler eller att lära sig klockan. Fler kännetecken finner du här mer om dyskalkyli.

Vid en frågeställning om dyskalkyli/räknesvårigheter behöver en basutredning kombineras med neuropsykologiska test för att se vad som orsakar räknesvårigheterna och om diagnosen kan bekräftas. En dyskalkyliutredning görs vanligtvis i samarbete med skolans specialpedagog.